Föreningen Munskänkarna är en landsomfattande vinprovarorganisation med över 26 000 medlemmar. Syftet med föreningen är att öka kännedom och kunskap om vin och andra ädla drycker, samt verka för goda och måttfulla dryckesseder.

För att nå dessa mål anordnar Munskänkarna bland annat vinprovningar och vinkurser. Vinkurserna är indelade i olika steg, kallade ”betyg”. Det finns Ett-betyg för nya medlemmar, Druvbetyg för att kunna skilja på de vanligaste vinsorterna, Två-betyg som vänder sig till de som vill fördjupa sig och det sista steget Tre-betyg som endast ett fåtal i Sverige idag har uppnått.

Jag har avlagt godkänt prov för Två-betyg och är klar med teorin och uppsats för Tre-betyg. Ett av mina uppdrag är att hålla kursen för Två-betyg för Munskänkarna i Västerås. Dessutom hjälper jag till att arrangera diverse vinprovningar för föreningen.

Munskankarna